การให้บริการ  ICT  ในแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

การยืม-คืนหนังสือกับเจ้าหน้าที่

                ระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องในการให้บริการยืม-คืน ด้วยระบบบาร์โค้ด พร้อมรายงานและข้อมูลทางสถิติ พิมพ์รายงานได้ สามารถยืม-คืน ด้วยระบบลายนิ้วมือ

ระบบยืมคืนหนังสืออัตโนมัติ

                สามารถยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเองโดยใช้ระบบลายนิ้วมือร่วมกับระบบและใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ด สามารถพิมพ์สลิปสำหรับการยืม-คืนเพื่อเป็นหลักฐานในการยืม-คืนหนังสือแล้ว และยังมีระบบป้องกันการยืมคืนกรณีที่มีค่าปรับที่ยังไม่ได้ชำระ พิมพ์รายงานต่างๆได้มากมาย เช่น การยืมคืนหนังสือประจำวัน ประวัติการยืม รายงานหนังสือค้างส่ง และสรุปสถิติในรูปกราฟ เช่น สถิติการยืมคืนรายบุคคล ระดับชั้น ยอดนักอ่าน หนังสือยอดนิยมฯลฯ

 

<<back>>

<<next>>