แจ้งคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2556
ประเภทห้องเรียนพิเศษ EST และ MLP

 

ค้นหาผลสอบจากเลขที่สมัคร/
   

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ประกาศผลผู้สอบได้ให้ดูจากประกาศของทางโรงเรียน

เว็บไซต์นี้ใช้สำหรับตรวจเช็คคะแนนที่สอบเท่านั้นไม่ได้แจ้งผลผู้สอบได้

เว็บไซต์รอบรับการทำงานด้วย Internet Explorer เท่านั้น